Ανάλυση Στατιστικών Ιουλίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2014

Ιούλιος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 37,8°C και σημειώθηκε στις 15:42 την 9η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 06:37 την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23°C και σημειώθηκε στις 06:41 την 11η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,3°C και σημειώθηκε στις 17:13 την 15η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0,0mm/hr και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0,0mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 0(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 11:44 την 4η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 26km/h και σημειώθηκε στις 13:41 την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,1km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14,3km/h την 4η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η ΒόρειαΒορειοανατολική (ΝΝΕ).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 343,7km και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1020,1hPa και σημειώθηκε στις 08:44 την 2η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1002,5hPa και σημειώθηκε στις 18:58 την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 86% και σημειώθηκε στις 07:02 την 25η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:42 την 1η ημέρα.

37,4°C την 30η ημέρα

17,1°C την 1η ημέρα

26,3°C την 17η ημέρα

23,9°C την 7η ημέρα

17°C την 25η ημέρα

6,3C την 7η ημέρα

26,3C

7,2mm/hr την 17η ημέρα

2,1mm/hr την 17η ημέρα

5,1mm

4,8mm την 17η ημέρα

210

1 ημέρες

16 ημέρες

51,5km/hr την 6η ημέρα

26,3km/hr την 6η ημέρα

7,8-14km/h την 7η ημέρα

ΒόρειαΒορειοδυτική

336,3km την 7η ημέρα

1018,1hPa την 17η ημέρα

1000hPa την 1η ημέρα

95% την 17η ημέρα

10% την 25η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα