Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Ιουλίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 37,4°C και σημειώθηκε στις 16:25 την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε στις 06:14 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23,9°C και σημειώθηκε στις 06:12 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,3°C και σημειώθηκε στις 17:39 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,3°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,3°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 17 ημέρες κάτω των 20°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,2mm/h και σημειώθηκε στις 09:57 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 2,1mm και σημειώθηκε στις 10:41 την 17η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1 ημέρα.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 51,5km/h σημειώθηκε στις 15:16 την 5η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 26,3km/h και σημειώθηκε στις 15:07 την 6η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14km/h την 7η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 336,3km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1018,1hPa και σημειώθηκε στις 10:36 την 17η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1000hPa και σημειώθηκε στις 02:06 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 11:16 την 17η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 16:22 την 25η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα