Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2018

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2018

Ιανουάριος 2017

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,8°C και σημειώθηκε στις 14:42 την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -0,5°C και σημειώθηκε στις 07:52 την 19η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,3°C και σημειώθηκε στις 23:51 την 21η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6,5°C και σημειώθηκε στις 11:21 την 24η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,5°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 25,1mm/hr και σημειώθηκε στις 12:15 την 3η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8,4mm και σημειώθηκε στις 10:11 την 4η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 113,7mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 42,6mm και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(0,2mm) 7(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 67,3km/h και σημειώθηκε στις 02:37 την 18η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 29,3km/h και σημειώθηκε στις 12:17 την 18η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,2km/h την 18η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική-ΒόρειοΔυτική (WNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 339,9km και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1032,9hPa και σημειώθηκε στις 11:31 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 996,3hPa και σημειώθηκε στις 22:40 την 17η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 06:12 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 16:47 την 18η ημέρα.

 • 18,5°C την 10η ημέρα

 • -2°C την 15η ημέρα

 • 9,4°C την 18η ημέρα

 • 2,5°C την 31η ημέρα

 • 18°C την 10η ημέρα

 • 2,9°C την 23η ημέρα

 • 7°C

 • 28,8mm/hr την 16η ημέρα

 • 8,1mm/hr την 16η ημέρα

 • 68,7mm

 • 27,6mm την 16η ημέρα

 • 1242

 • 5 ημέρες

 • 9 ημέρες

 • 50km/hr την 13η ημέρα

 • 25,4km/hr την 13η ημέρα

 • 5,3-13,4km/h την 16η ημερα

 • Βόρεια-ΒόρειοΔυτική NNW

 • 291,4km την 18η ημέρα

 • 1036,9hPa την 8η ημέρα

 • 1009,6hPa την 2η ημέρα

 • 97% την 16η ημέρα

 • 27% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά