Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 14η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -8,6°C και σημειώθηκε στις 04:24 την 11η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,3°C και σημειώθηκε στις 05:13 την 5η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 15:48 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,9°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 19:34 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε στις 13:29 την 9η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 69,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 23,1mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 14(0,2mm) 7(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 43,9km/h και σημειώθηκε στις 22:42 την ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 23:51 την 6η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 6η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 247km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1030hPa και σημειώθηκε στις 20:45 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1007,2hPa και σημειώθηκε στις 13:02 την 14η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:41 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 30% και σημειώθηκε στις 15:11 την 15η ημέρα.

21,2°C την 5η ημέρα

-2,9°C την 26η ημέρα

14,4°C την 12η ημέρα

3,6°C την 25η ημέρα

16,8°C την 9η ημέρα

2,4°C την 20η ημέρα

9°C

79,2mm/hr την 17η ημέρα

20,1mm/hr την 17η ημέρα

83,7mm

28,2mm την 17η ημέρα

1381

4 ημέρες

5 ημέρες

57,3km/hr την 16η ημέρα

25,6km/hr την 16η ημέρα

3,8-10,8km/h την 16η ημερα

Δυτική W

260km την 16η ημέρα

1035,5hPa την 27η ημέρα

995,3hPa την 7η ημέρα

96% την 18η ημέρα

28% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά