Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2016

Ιανουάριος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 13:21 την 5η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2,9°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 23:59 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε στις 12:44 την 25η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 79,2mm/hr και σημειώθηκε στις 00:23 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε στις 01:04 την 17η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 83,7mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28,2mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 67,3km/h και σημειώθηκε στις 09:42 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 25,6km/h και σημειώθηκε στις 09:45 την 16η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,8km/h την 16η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική (W).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 260km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1035,5hPa και σημειώθηκε στις 11:20 την 27η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 995,3hPa και σημειώθηκε στις 06:38 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:36 την 18η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28% και σημειώθηκε στις 13:46 την 8η ημέρα.

20,3°C την 11η ημέρα

-2,4°C την 3η ημέρα

13,4°C την 31η ημέρα

3,1°C την 8η ημέρα

16,1°C την 11η ημέρα

2,6C την ημέρα

8,1°C

18mm/hr την 4η ημέρα

6mm/hr την 1η ημέρα

64,5mm

20,4mm την 1η ημέρα

1381

9 ημέρες

4 ημέρες

61,2km/hr την 13η ημέρα

34km/hr την 13η ημέρα

4,9-15,6km/h την 13η ημερα

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

373,8km την 13η ημέρα

1037,8hPa την 8η ημέρα

992,5hPa την 31η ημέρα

97% την 1η ημέρα

31% την 14η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα