Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2015

Ιανουάριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,3°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 11η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2,4°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,4°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 31η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,1°C και σημειώθηκε στις 15:51 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 21:39 την 4η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 07:42 την 1η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 64,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,4mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 02:05 την 13η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 34km/h και σημειώθηκε στις 14:07 την 13η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 15,6km/h την 13η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 373,8km και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1037,8hPa και σημειώθηκε στις 09:58 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 992,5hPa και σημειώθηκε στις 04:23 την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:11 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 31% και σημειώθηκε στις 12:53 την 14 ημέρα.

20,2°C την 21η ημέρα

0,4°C την 5η ημέρα

13,9°C την 20η ημέρα

7,5°C την 27η ημέρα

15,8°C την 10η ημέρα

1,2C την 1η ημέρα

10,3C

25,2mm/hr την 26η ημέρα

11,7mm/hr την 26η ημέρα

73,8mm

31,8mm την 26η ημέρα

1061

3 ημέρες

8 ημέρες

41,8km/hr την 29η ημέρα

20,3km/hr την 24η ημέρα

3,2-6,8km/h την 27η ημερ

Δυτική

161,6km την 27η ημέρα

1028,8hPa την 31η ημέρα

996,7hPa την 26η ημέρα

97% την 15η ημέρα

36% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα