Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2014

Ιανουάριος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 13:52 την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 0,4°C και σημειώθηκε στις 08:15 την 5η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 05:45 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,5°C και σημειώθηκε στις 14:12 την 27η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 06:14 την 26η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 07:09 την 26η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 73,8mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 31,8mm και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(0,2mm) 6(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 41,8km/h και σημειώθηκε στις 15:38 την 29η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 20,3km/h και σημειώθηκε στις 20:51 την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,8km/h την 27η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 161,6,km και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1028,8hPa και σημειώθηκε στις 22:43 την 31η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 996,7hPa και σημειώθηκε στις 05:57 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:43 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 14:29 την 22η ημέρα.

18,9°C την 21η ημέρα

-1,6°C την 9η ημέρα

9,6°C την 16η ημέρα

5,3°C την 8η ημέρα

13,6°C την 14η ημέρα

3°C την 27η ημέρα

9,2°C

32,4mm/hr την 21η ημέρα

6mm/hr την 25η ημέρα

47,1mm

12,3mm την 16η ημέρα

13 – 5 – 0

4 ημέρες

8 ημέρες

55,1kn/hr την 16η ημέρα

28,6km/hr την 7η ημέρα

4,4-8,7km/h την 8η ημέρα

Δυτική

211,4km την 8η ημέρα

1034,6hPa την 3η ημέρα

997,9hPa την 26η ημέρα

97% την 14η ημέρα

36% την 23η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα