Ανάλυση Στατιστικών Ιανουαρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,9°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -1,6°C και σημειώθηκε στις 00:34 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,6°C και σημειώθηκε στις 19:51 την 16η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 12:00 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,2°C.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 16 ημέρες κάτω των 5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 22:23 την 21η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6mm/hr και σημειώθηκε στις 16:46 την 25η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 47,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 12,3mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(0,2mm) 5(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 55,1km/h σημειώθηκε στις 07:27 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28,6km/h και σημειώθηκε στις 21:21 την 7η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,7km/h την 8η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 211,4km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1034,6hPa και σημειώθηκε στις 10:19 την 3η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 997,9hPa και σημειώθηκε στις 06:13 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 09:08 την 2η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 13:09 την 23η ημέρα.

 • Ημέρες με χιονόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο (1) την 8η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα