Ανάλυση Στατιστικών Φεβρουαρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 14:09 την 25η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -1,3°C και σημειώθηκε στις 07:23 την 17η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 12,8°C και σημειώθηκε στις 03:26 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 14:06 την 13η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την 2 ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54mm/hr και σημειώθηκε στις 04:14 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,5mm και σημειώθηκε στις 04:39 την 7η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,3mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 12:53 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,5km/h και σημειώθηκε στις 13:45 την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,1km/h την 5η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η ΒόρειοΔυτική (NW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 239,4km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1033,6hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 16η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1009,1hPa και σημειώθηκε στις 01:32 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:41 την 3η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 25% και σημειώθηκε στις 14:40 την 15η ημέρα.

23,6°C την 15η ημέρα

0°C την 8η ημέρα

13,3°C την 14η ημέρα

9,7°C την 6η ημέρα

16,4°C την 3η ημέρα

5,5°C την 4η ημέρα

12,7°C

28,8mm/hr την 5η ημέρα

10,5mm/hr την 5η ημέρα

51mm

32,1mm την 5η ημέρα

641

2 ημέρες

13 ημέρες

45,4km/hr την 20η ημέρα

19,4km/hr την 6η ημέρα

3,7-8,6km/h την 5η ημερα

ΔυτικήΒόρειοΔυτική WNW

204,2km την 5η ημέρα

1032hPa την 7η ημέρα

1006,2hPa την 5η ημέρα

97% την 5η ημέρα

28% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά