Ανάλυση Στατιστικών Φεβρουαρίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2016

Φεβρουάριος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 23,6°C και σημειώθηκε στις 13:45 την 15η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 0°C και σημειώθηκε στις 05:56 την 8η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 13,3°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 14η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,7°C και σημειώθηκε στις 14:17 την ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5,5°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 12,7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 22:32 την 5η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,5mm και σημειώθηκε στις 23:16 την 5η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 51mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 32,1mm και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 13 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 21:03 την 20η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,4km/h και σημειώθηκε στις 13:47 την 6η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,6km/h την 5η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η ΔυτικήΒορειοδυτική (WNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 204,2km και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1032hPa και σημειώθηκε στις 08:41 την ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1006,2hPa και σημειώθηκε στις 21:17 την ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:39 την 5η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28% και σημειώθηκε στις 12:57 την 11η ημέρα.

20,9°C την 1η ημέρα

-2,1°C την 20η ημέρα

14,3°C την 1η ημέρα

4,2°C την 18η ημέρα

14,9°C την 20η ημέρα

2,7C την 12η ημέρα

8,4°C

36mm/hr την 6η ημέρα

7,8mm/hr την 26η ημέρα

65,1mm

19,5mm την 27η ημέρα

1380

7 ημέρες

5 ημέρες

54km/hr την 1η ημέρα

27,9km/hr την 18η ημέρα

6-15km/h την 10η ημερα

Βόρειοδυτική NW

359,4km την 10η ημέρα

1033,3hPa την 20η ημέρα

1033,3hPa την 20η ημέρα

99% την 9η ημέρα

25% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα