Ανάλυση Στατιστικών Φεβρουαρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2015

Φεβρουάριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,9°C και σημειώθηκε στις 12:25 την 1η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -2,1°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 20η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,3°C και σημειώθηκε στις 22:19 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,2°C και σημειώθηκε στις 13:45 την 18η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,9°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8,4°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 13:32 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε στις 17:37 την 26η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 65,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,5mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 12:01 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 27,9km/h και σημειώθηκε στις 09:13 την 18η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 15km/h την 10η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Βόρειοδυτική (NW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 359,4km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1033,3hPa και σημειώθηκε στις 09:09 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 992,7hPa και σημειώθηκε στις 07:24 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 00:00 την 27η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 25% και σημειώθηκε στις 16:37 την 20 ημέρα.

22,6°C την 17η ημέρα

1,7°C την 6η ημέρα

10,7°C την 22η ημέρα

8,7°C την 1η ημέρα

19,4°C την 17η ημέρα

2C την 1η ημέρα

11C

7,2mm/hr την 6η ημέρα

3,3mm/hr την 6η ημέρα

15,9mm

9mm την 6η ημέρα

720

4 ημέρες

10 ημέρες

37,8km/hr την 2η ημέρα

19,9km/hr την 3η ημέρα

3,9-12,3km/h την 3η ημερ

ΒόρειοΒόρειοΔυτική

293,4km την 3η ημέρα

1028,9hPa την 1η ημέρα

1007,7hPa την 14η ημέρα

97% την 22η ημέρα

27% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα