Ανάλυση Στατιστικών Φεβρουαρίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2014

Φεβρουάριος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 22,6°C και σημειώθηκε στις 14:48 την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,7°C και σημειώθηκε στις 07:09 την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 03:47 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 13:14 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,0°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 11,0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,2mm/hr και σημειώθηκε στις 21:52 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,3mm και σημειώθηκε στις 22:26 την ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 7(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 37,8km/h και σημειώθηκε στις 12:16 την 24η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,9km/h και σημειώθηκε στις 14:15 την 3η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,3km/h την 3η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Βόρεια-Βορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 293,4km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1028,9hPa και σημειώθηκε στις 00:22 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1007,7hPa και σημειώθηκε στις 16:10 την 14η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 04:48 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 15:49 την 20η ημέρα.

20,8°C την 24η ημέρα

1,0°C την 12η ημέρα

14,2°C την 3η ημέρα

7,8°C την 17η ημέρα

16°C την 24η ημέρα

1,9°C την 14η ημέρα

10,5°C

28,8mm/hr την 27η ημέρα

6mm/hr την 22η ημέρα

71,7mm

21,6mm την 22η ημέρα

13 – 9 – 1

5 ημέρες

7 ημέρες

40,3km/hr την 7η ημέρα

21,4km/hr την 25η ημέρα

3,9-7,4km/h την 3η ημέρα

Νοτιοδυτική

177,2km την 3η ημέρα

1024,5hPa την 28η ημέρα

999,3hPa την 7η ημέρα

97% την 2η ημέρα

26% την 23η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα