Ανάλυση Στατιστικών Φεβρουαρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,8°C και σημειώθηκε στις 15:32 την 24η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,0°C και σημειώθηκε στις 07:43 την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,2°C και σημειώθηκε στις 01:01 την 3η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,8°C και σημειώθηκε στις 05:28 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,5°C.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 11 ημέρες κάτω των 5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 21:55 την 27η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 16:55 την 22η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 71,7mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 13(0,2mm) 9(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 40,3km/h σημειώθηκε στις 13:12 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 21,4km/h και σημειώθηκε στις 12:53 την 25η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,4km/h την 3η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Νοτιοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 177,2km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1024,5hPa και σημειώθηκε στις 21:59 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 999,3hPa και σημειώθηκε στις 21:47 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 10:47 την 14η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 15:01 την 23η ημέρα.

 • Ημέρες με χιονόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο (0) .

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα