Ανάλυση Στατιστικών Δεκεμβρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2017

Δεκέμβρης 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 21,8°C και σημειώθηκε στις 13:25 την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,2°C και σημειώθηκε στις 04:40 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 05:06 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε στις 21:40 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 03:23 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε στις 18:26 την 22η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 130,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 86,7mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 7(0,2mm) 3(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 14:11 την 28η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 20,7km/h και σημειώθηκε στις 14:28 την 23η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,1km/h την 1η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική-ΝότιοΔυτική (WSW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 219,4km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1030,4hPa και σημειώθηκε στις 10:53 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1004,3hPa και σημειώθηκε στις 04:57 την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 00:00 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 29% και σημειώθηκε στις 14:02 την 10η ημέρα.

18,5°C την 10η ημέρα

-2°C την 15η ημέρα

9,4°C την 18η ημέρα

2,5°C την 31η ημέρα

18°C την 10η ημέρα

2,9°C την 23η ημέρα

7°C

28,8mm/hr την 16η ημέρα

8,1mm/hr την 16η ημέρα

68,7mm

27,6mm την 16η ημέρα

1242

5 ημέρες

9 ημέρες

50km/hr την 13η ημέρα

25,4km/hr την 13η ημέρα

5,3-13,4km/h την 16η ημερα

Βόρεια-ΒόρειοΔυτική NNW

291,4km την 18η ημέρα

1036,9hPa την 8η ημέρα

1009,6hPa την 2η ημέρα

97% την 16η ημέρα

27% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά