Ανάλυση Στατιστικών Δεκεμβρίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβρης 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18,5°C και σημειώθηκε στις 14:31 την 10η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 05:24 την 15η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,4°C και σημειώθηκε στις 00:36 την ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε στις 01:55 την 31η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,9°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 13:17 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,1mm και σημειώθηκε στις 13:48 την 16η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 68,7mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 27,6mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 12(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 11:37 την 13η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 25,4km/h και σημειώθηκε στις 11:41 την 13η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 13,4km/h την 16η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 321,9km και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1036,9hPa και σημειώθηκε στις 09:46 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1009,6hPa και σημειώθηκε στις 15:44 την ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 01:51 την 16η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 14:07 την 10η ημέρα.

19,2°C την 1η ημέρα

-0,2°C την 31η ημέρα

9,7°C την 10η ημέρα

3,7°C την 31η ημέρα

15,7°C την 1η ημέρα

2,4°C την 11η ημέρα

8,5°C

3,6mm/hr την 11η ημέρα

1,8mm/hr την 12η ημέρα

11,1mm

6,6mm την 12η ημέρα

520

2 ημέρες

18 ημέρες

47,9km/hr την 30η ημέρα

24,3km/hr την 30η ημέρα

3,8-10,2km/h την 17η ημερα

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

246,5km την 30η ημέρα

1038,8hPa την 5η ημέρα

1022,8hPa την 29η ημέρα

97% την 12η ημέρα

39% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά