Ανάλυση Στατιστικών Δεκεμβρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2015

Δεκέμβριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 19,2°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 1η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,2°C και σημειώθηκε στις 18:57 την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,7°C και σημειώθηκε στις 21:06 την 10η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,7°C και σημειώθηκε στις 00:07 την 31η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 11:45 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 02:06 την 12η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 11,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 15:52 την 30η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 24,3km/h και σημειώθηκε στις 21:48 την 30η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,2km/h την 17η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 246,5km και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1038,8hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 5η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1022,8hPa και σημειώθηκε στις 15:11 την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:19 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 39% και σημειώθηκε στις 14:51 την 1η ημέρα.

22,6°C την 17η ημέρα

-0,8°C την 28η ημέρα

14,9°C την 3η ημέρα

4,1°C την 31η ημέρα

16,6°C την 23η ημέρα

2,6C την 12η ημέρα

10,6C

50.4mm/hr την 6η ημέρα

16,2mm/hr την 6η ημέρα

47,5mm

48,9mm την 8η ημέρα

18134

7 ημέρες

8 ημέρες

54km/hr την 2η ημέρα

23,8km/hr την 21η ημέρα

3,4-13,3km/h την 31η ημερα

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

320,2km την 31η ημέρα

1031,4hPa την 22η ημέρα

1009,9hPa την 29η ημέρα

98% την 8η ημέρα

44% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα