Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε στις 13:19 την 6η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 0,1°C και σημειώθηκε στις 07:51 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,9°C και σημειώθηκε στις 11:01 την 2η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 07:37 την 14η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 15,6°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,3°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 24 ημέρες άνω των 10°C και η ελάχιστη 2 ημέρες άνω των 10°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 10:39 την 2η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε στις 09:19 την 27η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 87mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 30,3mm και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 14(0,2mm) 9(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 57,6km/h και σημειώθηκε στις 00:01 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 31,6km/h και σημειώθηκε στις 00:22 την 11η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14,9km/h την 3η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Βόρειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 358,7km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1035,9hPa και σημειώθηκε στις 10:11 την 11η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1009,4hPa και σημειώθηκε στις 05:00 την 27η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:21 την 2η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 30% και σημειώθηκε στις 14:30 την 8η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα