Ανάλυση Στατιστικών Αυγούστου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2017

Αύγουστος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 38,1°C και σημειώθηκε στις 15:25 την 7η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 06:24 την 25η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27°C και σημειώθηκε στις 06:39 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 26,8C και σημειώθηκε στις 14:40 την 30η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,2°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 61,2mm/hr και σημειώθηκε στις 19:49 την 21η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,6mm και σημειώθηκε στις 19:51 την 21η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,6mm και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 20 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 12:06 την 2η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 22,4km/h και σημειώθηκε στις 13:18 την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 7,1km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,6km/h την 1η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια-ΒόρειοδυτικήNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 279km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1019,4hPa και σημειώθηκε στις 09:52 την 25η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1004,3hPa και σημειώθηκε στις 03:09 την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 09:59 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 15:24 την 12η ημέρα.

37°C την 11η ημέρα

16,4°C την 15η ημέρα

25,4°C την 5η ημέρα

27°C την 13η ημέρα

17,6°C την 17η ημέρα

5,8°C την 9η ημέρα

27°C

--mm/hr την --η ημέρα

--mm/hr την --η ημέρα

--mm

--mm την --η ημέρα

000

0 ημέρες

31 ημέρες

50km/hr την 12η ημέρα

31,7km/hr την 15η ημέρα

7,2-10,3km/h την 26η ημερα

Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝNW

259,8km την 13η ημέρα

1017,6hPa την 14η ημέρα

1002,3hPa την 2η ημέρα

88% την 13η ημέρα

15% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά