Ανάλυση Στατιστικών Αυγούστου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2015

Αύγουστος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 36,3°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε στις 06:43 την 28η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 28,5°C και σημειώθηκε στις 15:05 την 23η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 4,9°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 21:13 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,9mm και σημειώθηκε στις 21:12 την 7η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0.9mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο2(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 13:22 την ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 21,6km/h και σημειώθηκε στις 15:08 την 26η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10km/h την 7η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 238,8km και σημειώθηκε την ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1023,1hPa και σημειώθηκε στις 00:44 την 30η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1009,3hPa και σημειώθηκε στις 17:26 την 5η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 09:13 την 23η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 15:05 την 29η ημέρα.

38,7°C την 15η ημέρα

16,8°C την 20η ημέρα

23,7°C την 4η ημέρα

27,8°C την 18η ημέρα

17°C την 24η ημέρα

7,9C την 18η ημέρα

23,3C

25,2mm/hr την 6η ημέρα

5,4mm/hr την 6η ημέρα

12,3mm

9.7mm την 6η ημέρα

220

2 ημέρες

24 ημέρες

60,1km/hr την 6η ημέρα

22,6km/hr την 18η ημέρα

5,7-10,4km/h την 29η ημερα

Βόρεια N

248,6km την 29η ημέρα

1017,7hPa την 20η ημέρα

1005,1hPa την 1η ημέρα

95% την 7η ημέρα

10% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα