Ανάλυση Στατιστικών Αυγούστου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2014

Αύγουστος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 38,7°C και σημειώθηκε στις 15:57 την 15η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε στις 04:51 την 20η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 23,7°C και σημειώθηκε στις 06:36 την 4η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,8°C και σημειώθηκε στις 17:34 την 18η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 7,9°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 17:52 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 18:29 την 6η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 12,3mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 9,9mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 2(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 24 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 60,1km/h και σημειώθηκε στις 17:31 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 22,6km/h και σημειώθηκε στις 11:37 την 18η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,4km/h την 29η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια (Ν).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 248,6km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1017,7hPa και σημειώθηκε στις 11:45 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1005,1hPa και σημειώθηκε στις 17:26 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 07:31 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:46 την 24 ημέρα.

39,1°C την 28η ημέρα

17,4°C την 24η ημέρα

24,7°C την 17η ημέρα

29,3°C την 31η ημέρα

15,8°C την 24η ημέρα

5,7C την 5η ημέρα

27,1C

--mm/hr την --η ημέρα

--mm/hr την --η ημέρα

--mm

--mm την --η ημέρα

000

0 ημέρες

31ημέρες

56,2km/hr την 7η ημέρα

30,4km/hr την 7η ημέρα

8,4-14,9km/h την 17η ημ

ΒόρειαΒορειοδυτική

358,2km την 17η ημέρα

1017,2hPa την 5η ημέρα

1005,3hPa την 10η ημέρα

80% την 29η ημέρα

10% την 25η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα