Ανάλυση Στατιστικών Απριλίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2015

Απρίλιος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 16:47 την 18η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 11η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,2°C και σημειώθηκε στις 07:30 την 18η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11,4°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,1°C και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 08:16 την 9η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 09:04 την 9η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 25,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,4mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 20 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 55,1km/h και σημειώθηκε στις 14:19 την 10η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 27,4km/h και σημειώθηκε στις 14:30 την 21η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,8km/h την 10η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 305,7km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,6hPa και σημειώθηκε στις 11:26 την 10η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1003,2hPa και σημειώθηκε στις 16:38 την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:00 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18% και σημειώθηκε στις 16:54 την 13η ημέρα.

25,9°C την 24η ημέρα

4,7°C την 12η ημέρα

14,5°C την 25η ημέρα

15,3°C την 17η ημέρα

16,8°C την 1η ημέρα

3,6C την 27η ημέρα

15,1C

68,4mm/hr την 28η ημέρα

14,7mm/hr την 28η ημέρα

60,6mm

18,3mm την 27η ημέρα

1070

4 ημέρες

8 ημέρες

45,4km/hr την 10η ημέρα

26km/hr την 10η ημέρα

4,5-6,3km/h την 6η ημερα

Βόρεια

150,1km την 6η ημέρα

1020,4hPa την 8η ημέρα

1004,4hPa την 18η ημέρα

97% την 7η ημέρα

22% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα