Ανάλυση Στατιστικών Απριλίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2014

Απρίλιος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 25,9°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 24η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,7°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,5°C και σημειώθηκε στις 05:35 την 25η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,3°C και σημειώθηκε στις 11:54 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 68,4mm/hr και σημειώθηκε στις 14:32 την 28η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,7mm και σημειώθηκε στις 15:26 την 28η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 60,6mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,3mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 10(0,2mm) 7(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 16:24 την 1 ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 26km/h και σημειώθηκε στις 16:31 την 10η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,3km/h την 6η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βορεια.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 150,1km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1020,4hPa και σημειώθηκε στις 10:17 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1004,4hPa και σημειώθηκε στις 05:59 την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:58 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 13:56 την 11η ημέρα.

29,8°C την 30η ημέρα

5,4°C την 18η ημέρα

14,4°C την 7η ημέρα

14,7°C την ημέρα

18,1°C την 26η ημέρα

3,5°C την 8η ημέρα

16,3°C

10,8mm/hr την 7η ημέρα

1,8mm/hr την 8η ημέρα

9,6mm

2,7mm την 8η ημέρα

620

3 ημέρες

11 ημέρες

54km/hr την 17η ημέρα

29km/hr την 17η ημέρα

6-11,5km/h την 17η ημέρα

Βόρεια

276,4km την 17η ημέρα

1028,1hPa την 24η ημέρα

993,7hPa την 7η ημέρα

96% την 9η ημέρα

10% την 5η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα