Ανάλυση Στατιστικών Απριλίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 29,8°C και σημειώθηκε στις 16:23την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,4°C και σημειώθηκε στις 05:25την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 23:52 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε στις 00:23 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,5°C και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,3°C.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 0 ημέρες άνω των 30°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10,8mm και σημειώθηκε στις 16:49 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 19:01 την 8η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9,6mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,7mm και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 6(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 54km/h σημειώθηκε στις 11:44 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 29km/h και σημειώθηκε στις 11:53 την 17η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,5km/h την 17η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 276.4km και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,1hPa και σημειώθηκε στις 11:08 την 24η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 993,7hPa και σημειώθηκε στις 16:57 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 08:14 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:03 την 5η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα