Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων 2017

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 43,3°C και σημειώθηκε στις 15:59 την ημέρα του Ιουλίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -8,6°C και σημειώθηκε στις 04:24 την 11η ημέρα του Ιανουαρίου (-12,3°C 11/01 ελάχιστη φαινομενική).

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 27°C και σημειώθηκε στις 06:39 την 9η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 15:48 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου. (-11,1°C 10/01 δείκτης ψυχρ.)

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 19,8°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 17,2°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 4 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 15 ημέρες κάτω των 0°C. (ελάχιστη -5°C 3 ημέρες τον Ιανουάριο)

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 125,9mm/hr και σημειώθηκε στις 02:57 την 17η ημέρα του Ιουλίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 24,9mm και σημειώθηκε στις 04:38 την 17η ημέρα του Ιουλίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 804,3mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 205,5mm και σημειώθηκε το μήνα Μάιο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 86,7mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση 78(0,2mm) 51(2,0mm) 13(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 8 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Νοέμβριο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 21 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 12:53 την 7η ημέρα του Φεβρουαρίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 23,4km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 21η ημέρα του Μαίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 7,1km/h τον μήνα Aύγουστο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η ΒόρειαΒόρειοΔυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 279km και σημειώθηκε την 1η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 1033,6hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 16η ημέρα του Φεβρουαρίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 999,2hPa και σημειώθηκε στις 05:27 την 11η ημέρα του Μαρτίου.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα