Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2015 ήταν 40,4°C και σημειώθηκε στις 14:55 την ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2015 ήταν -2,4°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 3η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2015 ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 02:49 την 28η ημέρα του Ιουλίου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2015 ήταν 3,1°C και σημειώθηκε στις 15:51 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2015 ήταν 18,8°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα του Μαίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2015 ήταν 1,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα του Μαίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για το έτος 2015 ήταν 22,3°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2015 ήταν 1 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 9 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για το έτος 2015 ήταν 151,2mm/hr και σημειώθηκε στις 13:50 την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για το έτος 2015 ήταν 90mm και σημειώθηκε στις 14:15 την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για το έτος 2015 ήταν 652,8mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής για το έτος 2015 ήταν 208,5mm και σημειώθηκε το μήνα Οκτώβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για το έτος 2015 ήταν 92,4mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση το έτος 2015 87(0,2mm) 49(2,0mm) 9(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για το έτος 2015 ήταν 9συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για το έτος 2015 ήταν 37 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε το μήνα Αύγουστο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για το έτος 2015 ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 13η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για το έτος 2015 ηταν 34km/h και σημειώθηκε στις 14:07 την 13η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για το έτος 2015 ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 6,6km/h τον μήνα Ιούλιο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για το έτος 2015 η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για το έτος 2015 ήταν 373,8km και σημειώθηκε την 13η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμ. πίεσης για το έτος 2015 ήταν 992,5hPa και σημειώθηκε στις 16:23 την 31η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για το 2013 ήταν 1038,8hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 5η ημέρα του Δεκεμβρίου.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα