Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2014 ήταν 39,9°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 27η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2014 ήταν -0,8°C και σημειώθηκε στις 05:53 την 28η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2014 ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:39 την 27η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2014 ήταν 4,1°C και σημειώθηκε στις 23:08 την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2014 ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα του Φεβρουαρίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2014 ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για το έτος 2014 ήταν 22,9°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2014 ήταν 0 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 2 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για το έτος 2014 ήταν 172,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:20 την 15η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για το έτος 2014 ήταν 37,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 24η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για το έτος 2014 ήταν 780mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής για το έτος 2014 ήταν 217,5mm και σημειώθηκε το μήνα Δεκέμβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για το έτος 2014 ήταν 52,2mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση το έτος 2014 105(0,2mm) 63(2,0mm) 11(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για το έτος 2014 ήταν 12συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για το έτος 2014 ήταν 31 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε το μήνα Ιούλιο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για το έτος 2014 ήταν 60,1km/h και σημειώθηκε στις 17:31 την 6η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για το έτος 2014 ηταν 27,8km/h και σημειώθηκε στις 17:07 την 26η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για το έτος 2014 ήταν 4,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 6,1km/h τον μήνα Ιούλιο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για το έτος 2014 η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για το έτος 2014 ήταν 343,7km και σημειώθηκε την 4η ημέρα του Ιουλίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για το έτος 2014 ήταν 993,3hPa και σημειώθηκε στις 14:32 την 3η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για το 2013 ήταν 1031,4hPa και σημειώθηκε στις 10:19 την 22η ημέρα του Δεκεμβρίου.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα