Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2013 ήταν 39,1°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 28η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2013 ήταν -1,6°C και σημειώθηκε στις 00:34 την 9η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2013 ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 17η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2013 ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2013 ήταν 18,1°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα του Απριλίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για το έτος 2013 ήταν 1,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για το έτος 2013 ήταν 23°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για το έτος 2013 ήταν 0 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 3 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για το έτος 2013 ήταν 90mm/hr και σημειώθηκε στις 17:10 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για το έτος 2013 ήταν 31,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για το έτος 2013 ήταν 537,3mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής για το έτος 2013 ήταν 168,6mm και σημειώθηκε το μήνα Σεπτέμβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για το έτος 2013 ήταν 60,6mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση το έτος 2013 88(0,2mm) 52(2,0mm) 8(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για το έτος 2013 ήταν 5 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον 2ο και 11ο μήνα.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για το έτος 2013 ήταν 31 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε το μήνα Αύγουστο

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για το έτος 2013 ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 14η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για το έτος 2013 ηταν 31,6km/h και σημειώθηκε στις 00:22 την 11η ημέρα του Αυγούστου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για το έτος 2013 ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 7,8km/h τον 7ο μήνα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για το έτος 2013 η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για το έτος 2013 ήταν 358,7km και σημειώθηκε την 3η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για το έτος 2013 ήταν 990,5hPa και σημειώθηκε στις 18:30 την 14η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για το 2013 ήταν 1035,9hPa και σημειώθηκε στις 10:11 την 11η ημέρα του Δεκέμβρη.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα